АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

TEL./FAX: +359 02 868 4184

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2018

ТЕХНИКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕЗЕНТИРАНЕ - ЗА СЕПИ, ОДИТОРИ, ФИНАНСОВИ КОНТРОЛЬОРИ И ИНСПЕКТОРИ, 2 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

СЪДЪРЖАНИЕ

НА УЕБИНАРА


1. Същност, характеристика на професионалната презентация

2. Етапи на провеждане на професионална презентация

3. Методи и мултимедийна техника, използвани при професионална презентация

4. Специфични особености при презентация на одитори, финансови контрольори и инспектори пред различна аудитория

5. Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@iepinet.eu


Към началото на страницата

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 95 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 125 лв.

Цена за повече от 2 участника: 115 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА ИЕПИ Е: ИЕПИ ЕООД, ОББ-София,  BIC: UBBSBGSF 
IBAN: BG97UBBS80021092185920