АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2021

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


23 септември (четвъртък), от 19 ч.

АКАДЕМИЧНОТО ПЛАГИАТСТВО - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

2 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

                           СЪДЪРЖАНИЕ

                    НА УЕБИНАРА


1. Академичното плагиатство - същност и характеристика.

2. Видове плагиатсво - схеми, оценка на риска

3. Методи и техники за разкриване и превенция на плагиатство

4. Дискусия, въпроси и отговори (ако има време!)


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 90 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 120 лв.

Цена за повече от 2 участника: 100 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300