АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

TEL./FAX: +359 02 868 4184

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2018

ПРАНЕТО НА ПАРИ - СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА, 2 ЕПИ КРЕДИТА,  

ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ

Към началото на страницата

                           СЪДЪРЖАНИЕ

НА УЕБИНАРА


1. Същност и проявления на прането на пари

2. Етапи на изпирането на "мръсните" пари

3. Схеми на изпиране пари - чрез бизнеса, офшорни зони, криптовалути и др.

4. Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@iepinet.eu

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 90 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 220 лв.

Цена за повече от 2 участника: 200 лв.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА ИЕПИ Е: ИЕПИ ЕООД, ОББ-София,  

BIC: UBBSBGSF 
IBAN: BG97UBBS80021092185920