АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2021

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


20 май (четвъртък) 2021 г.

ПРАНЕТО НА ПАРИ - СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА, 2 ЕПИ КРЕДИТА,  

ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ

                           СЪДЪРЖАНИЕ

НА УЕБИНАРА


1. Същност и проявления на прането на пари

2. Етапи на изпирането на "мръсните" пари

3. Схеми на изпиране пари - чрез бизнеса, офшорни зони, криптовалути и др.

4. Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 100 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 140 лв.

Цена за повече от 2 участника: 120 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300