АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

TEL./FAX: +359 02 868 4184

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2018

ИЗМАМИТE С ИНВЕСТИЦИИ И ЦЕННИ КНИЖА, 2 ЕПИ КРЕДИТА,

ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

Към началото на страницата

                           СЪДЪРЖАНИЕ

НА УЕБИНАРА


1. Същност и проявления на инвестиционите измами и  измами с ценни книжа

2. Схеми на измами и злоупотреби с ценни книжа

3. Методи за предотвратяване на измами с инвестиции и ценни книжа

4. Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@iepinet.eu

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:

Цена за членове на АПИИ: 120 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 150 лв.

Цена за повече от 2 участника: 130 лв.


БАНКОВАTA СМЕТКА НА ИЕПИ Е: ИЕПИ ЕООД, ОББ-София,  

BIC: UBBSBGSF 
IBAN: BG97UBBS80021092185920