АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


ИНТЕРВЮИРАНЕ ЗА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛИТЕ НА ИЗМАМИ, ОДИТОРИ, ФИНАНСОВИ КОНТРОЛЬОРИ И ИНСПЕКТОРИ, 2 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

СЪДЪРЖАНИЕ

НА УЕБИНАРА


1. Същност, характеристика и видове интервюта

2. Етапи на провеждане на интервюто като одиторска техника

3. Проследяване на "езика на тялото" на различни типове интервюирани

4. Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org


РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 100 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 140 лв.

Цена за повече от 2 участника: 120 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300