АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


ВЪТРЕШНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА СИГНАЛИ/ЖАЛБИ ЗА КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ, 2 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

СЪДЪРЖАНИЕТО НА СЕМИНАРА


  ☛ Корупционни практики и проявления - подкупи, комисионни, конфликт на интереси, икономическо изнудване и злоупотреби

  ☛ Сигналът/жалбата - какви трябва да бъдат?!

  ☛ Същност и характеристика на процеса на вътрешно разследване

  ☛ Вътрешното разследване - и какво след това?

 ☛ Дискусия, въпроси и отговори

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 100 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 140 лв.

Цена за повече от 2 участника: 120 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300