АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

FAX: +359 02 868 4184

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2019

Към началото на страницата

ВСИЧКИ УЕБИНАРИ СА С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 1/2 и/или 1 ЧАС

НА ЖИВО ИЛИ ОТ АРХИВ!


ЗАЯВКИ НА: info@acefraud.org и тел.: 0888 912 718   


☛ КОРУПЦИЯТА И ИЗМАМИТЕ - ОБЩОТО И РАЗЛИЧИЯТА, 2 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!      


СИСТЕМАТА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И РИСКА ОТ ИЗМАМИ,  2 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!     

 

☛ ВЪТРЕШНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ НА СИГНАЛИ И ЖАЛБИ  - СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА, 2 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


ИЗМАМИТЕ С ИНВЕСТИЦИИ И ЦЕННИ КНИЖА, 2 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!    

☛ ПРАНЕТО НА ПАРИ - СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА, 2 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!
   ☛ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ - СЪЩНОСТ И ПРОЯВЛЕНИЯ, 2 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


☛ КОМПЮТЪРНИ И ИНТЕРНЕТ ИЗМАМИ - ОЦЕНКА НА РИСКА, 2 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


  ☛ ИНТЕРВЮТО ЗА СЕРТИФИЦИРАНИЯ ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛ НА ИЗМАМИ, 2 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


  ☛ ТЕХНИКИ  ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА СЕРТИФИЦИРАНИЯ ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛ НА ИЗМАМИ, 2 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!

  

 ☛ ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗМАМИ - СЪЩНОСТ И ПОДХОДИ,  2 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


☛ ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ, 2 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!Лекторите са експерти в противодействието на икономическите престъпления, регистрирани одитори, вътрешни одитори, преподаватели!


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: info@acefraud.org и 0888 912 718УЕБИНАРИТЕ НА АПИИ И ИЕПИ ПРЕЗ 2019 г.