АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

TEL./FAX: +359 02 868 4184

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2018

ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗМАМИ, 2 ЕПИ КРЕДИТА,

ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

                         СЪДЪРЖАНИЕ

НА УЕБИНАРА

  

1. Същност, характеристика и видове измами и злоупотреби

2. 3D Моделът за оценка на риска от измами - методическо, организационно и времево измерения

3. МОС 240 “Отговорността на одитора относно измамите при одита на финансовите отчети” и риска от неприлагането му

4. Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org

Към началото на страницата

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 90 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 220 лв.

Цена за повече от 2 участника: 200 лв.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА ИЕПИ Е: ИЕПИ ЕООД, ОББ-София,  

BIC: UBBSBGSF 
IBAN: BG97UBBS80021092185920