АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2024

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ - СЪЩНОСТ И ПРОЯВЛЕНИЯ,

2 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 95 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 135 лв.

Цена за повече от 2 участника: 115 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА Е: AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF IBAN: BG65CECB97901042872300

                       СЪДЪРЖАНИЕ

НА УЕБИНАРА1. Същност и характеристика на конфликта на интереси

2. Проявления на конфликт на интереси в частния и публичния сектори

3. Методи за предотвратяване на конфликт на интереси

4. Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org