АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

FAX: +359 02 868 4184

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2019

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ - СЪЩНОСТ И ПРОЯВЛЕНИЯ,

2 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ

Към началото на страницата

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 95 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 135 лв.

Цена за повече от 2 участника: 115 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА Е: AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF IBAN: BG65CECB97901042872300

                       СЪДЪРЖАНИЕ

НА УЕБИНАРА


1. Същност и характеристика на конфликта на интереси

2. Проявления на конфликт на интереси в частния и публичния сектори

3. Методи за предотвратяване на конфликт на интереси

4. Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@iepinet.eu