АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2024

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


ФИРМЕНИ КРАЖБИ И ИЗМАМИ - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

3 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

                           СЪДЪРЖАНИЕ

        НА УЕБИНАРА1. Фирмени кражби и измами - същност и характеристика.

2. Видове фирмени кражби и измами - в офиса, в магазините, складовете, джебчийство и др.

3. Методи и техники за разкриване и превенция на фирмени кражби и измами

4. Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 120 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 150 лв.

Цена за повече от 2 участника: 130 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300