АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2021

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


17 септември (петък) 2021 г.

СЧЕТОВОДНИТЕ ИЗМАМИ - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

8 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

                           СЪДЪРЖАНИЕ

        НА УЕБИНАРА


1. Счетоводните грешки - същност и характеристика.

2. Видове счетоводни грешки в счетоводния цикъл

3. Креативното (нечестното) счетоводство - характеристика и схеми

4. Счетоводните измами - характеристика и схеми

5. Дискусия, въпроси и отговори (ако има време!)


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 100 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 120 лв.

Цена за повече от 2 участника: 110 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300