АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2024

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


28 април (петък)  2023 г.

СЧЕТОВОДНИТЕ ИЗМАМИ - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

8 ЕПИ КРЕДИТА, Издава се сертификат!

                           СЪДЪРЖАНИЕ

        НА УЕБИНАРА1. Счетоводните грешки - същност и характеристика.

2. Видове счетоводни грешки в счетоводния цикъл

3. Креативното (нечестното) счетоводство - характеристика и схеми

4. Счетоводните измами - характеристика и схеми

5. Дискусия, въпроси и отговори (ако има време!)


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org или ни позвънете на 0 888 912 718!

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 70 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 90 лв.

Цена за повече от 2 участника: 80 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300