АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2024

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


ПЛАГИАТСТВО, НО И АВТОПЛАГИАТСТВО: РАЗКРИВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ,

4 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

27  април (четвъртък) 2023 г. от 18 ч.

                           СЪДЪРЖАНИЕ

НА УЕБИНАРА1. Същност и проявления на непочтените академични практики - от студент до професор

2. Схеми на вътрешни и външни неетични и непочтени академични практики, измами и злоупотреби. Плагиатство и непочтен кариеризъм.

3. Методи и техники за разкриване на плагиатство, преписване и академични конфликти на интерсеси

4. Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org или ни позвънете ня: 0888 912 718!

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 50 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 70 лв.

Цена за повече от 2 участника: 60 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА ИЕПИ Е:

ИЕПИ ЕООД, Юробанк България-София,

BIC: BPBIBGSF 
IBAN: BG10BPBI88981029112101