АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

СТАТИИ, ИНТЕРВЮТА, ДИСКУСИИ, МНЕНИЯ

СТАТИИТЕ, ИНТЕРВЮТАТА И ДИСКУСИИТЕ, В КОИТО АПИИ УЧАСТВА, СА ЕФЕКТИВЕН МЕТОД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКТУАЛНИ ПОЗНАНИЯ ЗА ПОДХОДИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2020

АПИИ В СПИСАНИЕ “ИКОНОМИКА”, 14 Ноември 2012 г.


Доцент Динев, как работи вашата организация за противодействие на икономическите измами?

Работата ни в Асоциацията за противодействие на икономическите измами е свързана с обучение, анализ на законодателството от гледна точка на противодействие на икономическите престъпления като цяло и измамите в частност. Корупцията е една друга тема - за разкриването й се харчат много пари, но резултатите са съмнителни.

През последните години много се говори за противодействие на икономическите измами, но резултатите показват, че мерките не са ефикасни.

Например, за Агенцията БОРКОР, създадена с такава цел, е известно само какъв е бюджетът й, а все още не знаем какъв е резултатът от нейната дейност. Ние бихме желали, освен с БОРКОР, да имаме взаимодействие и с АФКОС и други организации.

Нашата дейност е насочена към създаване на експерти-проверители на измами, които да бъдат ангажирани в частния и държавния сектор.

Запознаваме нашите членове и желаещите с различни теми - с оценката на риска от измами, с предотвратяване, разкриване на измами при вътрешни и външни и проверки, които реално се осъществяват от инспекторатите и Агенцията за държавна финансова инспекция, както и от вътрешни одитори, като обикновено се избягват думите "вътрешно разследване".

Нарушенията по ЗОП се отразяват зле на икономиката и създават предпоставки за губене на пари от европейските програми.

Обществените поръчки отдавна имат проблем със схемите за измами. Зависи за кого е проблемът, обаче. Тези, които печелят, нямат проблем.

ЦЯЛОТО ИНТЕРВЮ ПРОЧЕТЕТЕ ТУК...!