АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

УЕБИНАРИТЕ НА АПИИ И ИЕПИ ПРЕЗ 2018 г. Тук!

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ПО-ДОЛУ!

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

TEL./FAX: +359 02 868 4184

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2018

Към началото на страницата