АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРАНЕТО НА ПАРИ:

НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ПРЕДСТОЯТ ПРЕЗ 2021"1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2021