АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРАНЕТО НА ПАРИ:

НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕЗ 2022"1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2022

ОБЩОТО МЕЖДУ ПРАНЕТО НА ПАРИ И АКАДЕМИЧНОТО ПЛАГИАТСТВО

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ...!

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРАНЕТО НА ПАРИ И НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВЯЩИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ...!