АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

ЧЛЕН НА АПИИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ, КОЙТО ПРИЗНАВА УСТАВА НА АПИИ И Е ЗАПЛАТИЛ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС!

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2024

АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АПИИ ЗА 2024 г.

Албена Цанкова Тошева, Регистриран одитор, София

Атанаска Ивова Филипова-Сланчева, Регистриран одитор, Управляващ съдружник на "Одит Консулт 2004" ООД, София

Бойко Деянов Моллов, Вътрешен одитор, Фонд "Земеделие"- София

Владислав Руменов Михайлов, Финансов директор, “Чери Дрийм” ООД, София

Дарина Ганчева Драгова, Управител на "Дарро -Н" ЕООД, София

Димитър Петров Динев, СЕПИ, Председател на УС на АПИИ, Сертифициран проверител на измами при ACFE, (CFE)

Донка Иванова Ивановска, Главен Счетоводител в СК"ДЕА Пасаван",  София

Марина Кънчева Любенова, СЕПИ, Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор, АПИ, София

Мариана Донева Петрушева, СЕПИ, Вътрешен одитор, EVN ЕООД, Пловдив

Доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов, СЕПИ, Доцент в катедра "Финанси" при Икономически университет - Варна

Петя Тодорова Вълкова, СЕПИ, Помощник-одитор, “Одит Консулт 2004” ООД

Доц. д-р Пламен Кимонов Илиев, Управител "Кавиплас Консулт Комерс" ЕООД, Преподавател в НБУ - София

Румен Христов Димитров, СЕПИ, Помощник-одитор, “Финанс Одит Консулт 2002”, Варна

Светослава Дочкова Калева, Регистриран одитор и Управител на "КАЛЕВАОДИТ" ЕООД, София

д-р Славчо Славчев Златков, СЕПИ, Член на УС на АПИИ, Директор на Дирекция "Вътрешен одит" в Министерство на отбраната

Султана Христова Българенска, Член на УС на АПИИ, Регистриран одитор и Управител на ОСА "Одит, счетоводство, анализи" ООД

Тодор Георгиев Гогов, Прокурист на "Монбат Рисайклинг", ЕАД МонтанаФОРМУЛЯР ЗА ЧЛЕНСТВО: