АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

КАТО ИНДИВИДУАЛЕН И/ИЛИ КОЛЕКТИВЕН ЧЛЕН НА АПИИ ВИЕ ЩЕ ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА:

     •     Сте неотделима част от екипа от професионалисти на АПИИ

     •     Сте "Сертифициран експерт проверител на измами" - най-бързо развиващата се професия в световен мащаб

     •     Участвате в дейността на АПИИ

     •     Получавате професионални съвети и информация

     •     Ползвате (колективни) отстъпки при закупуване на публикации и софтуер

     •     Ползвате (колективни) отстъпки при участие в семинари и курсове

ЗА ДА СТАНЕТЕ ИНДИВИДУАЛЕН И/ИЛИ КОЛЕКТИВЕН ЧЛЕН НА АПИИ, Е НЕОБХОДИМО ДА:

     1.     Изтеглите Устава на АПИИ, за да запознаете със съдържанието му (Натиснете върху Устава!). За да изтеглите и прочетете Устава Ви е нужен софтуера Acrobat Reader v.6+, който е безплатен!

     1.     Попълвате всички полета на Формуляра за членство вдясно ни го изпращате или си изтегляте хартиения Формуляр ОТТУК и след като го попълните, ни го изпращате по факса на: 02/868 4184

3. Платите годишния (колективен) членски внос от 100 лв. по банков път чрез банковата сметка на АПИИ: АПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF IBAN: BG65CECB97901042872300. Членският внос е за 12 месеца - от дата до дата! 

     1.     В най-кратък срок кандидатурата Ви се одобрява от Управителния съвет на АПИИ и приема на редовно заседание.

     2.     Ако желаете да получавате информация за дейността на АПИИ, изпратете Вашия e-mail адрес в АПИИ на info@acefraud.org!

Ние ще Ви включим в нашата база данни и вече ще получавате нужната Ви информация за АПИИ!

ПОТЪРСЕТЕ НИ НА АДРЕСА НА АПИИ:

1700 София, Студентски град, Бл.6A, Вх.В, ет.4, ап.14

(До Община "Студентска") 
тел./факс: +359 2 868 4184,


Мобилен: +359888912718

e-mail адрес: info@acefraud.org

ЧЛЕН НА АПИИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ, КОЙТО ПРИЗНАВА УСТАВА НА АПИИ И Е ЗАПЛАТИЛ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС!

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2019

Към началото на страницата