АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

КАТО ИНДИВИДУАЛЕН И/ИЛИ КОЛЕКТИВЕН ЧЛЕН НА АПИИ ВИЕ ЩЕ ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА:

          Сте неотделима част от екипа от професионалисти на АПИИ

          Сте "Сертифициран експерт проверител на измами" - най-бързо развиващата се професия в световен мащаб

          Участвате в дейността на АПИИ

          Получавате професионални съвети и информация

          Ползвате (колективни) отстъпки при закупуване на публикации и софтуер

          Ползвате (колективни) отстъпки при участие в семинари и курсове

ЗА ДА СТАНЕТЕ ИНДИВИДУАЛЕН И/ИЛИ КОЛЕКТИВЕН ЧЛЕН НА АПИИ, Е НЕОБХОДИМО ДА:

     1.     Изтеглите Устава на АПИИ, за да запознаете със съдържанието му (Натиснете върху Устава!). За да изтеглите и прочетете Устава Ви е нужен софтуера Acrobat Reader v.6+, който е безплатен!

     1.     Попълвате всички полета на Формуляра за членство вдясно ни го изпращате като натисните "Изпратете".

3. Платите годишния (колективен) членски внос от 100 лв. по банков път чрез банковата сметка на АПИИ: АПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF IBAN: BG65CECB97901042872300. Членският внос е за 12 месеца - от дата до дата! 

     1.     В най-кратък срок кандидатурата Ви се одобрява от Управителния съвет на АПИИ и приема на редовно заседание.

     2.     Ако желаете да получавате информация за дейността на АПИИ, изпратете Вашия e-mail адрес в АПИИ на info@acefraud.org!

Ние ще Ви включим в нашата база данни и вече ще получавате нужната Ви информация за АПИИ!


ПОТЪРСЕТЕ НИ НА АДРЕСА НА АПИИ:

1700 София, Студентски град, Бл.6A, Вх.В, ет.4, ап.14

(До Община "Студентска")

Мобилен: +359888912718

e-mail адрес: info@acefraud.org

ЧЛЕН НА АПИИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ, КОЙТО ПРИЗНАВА УСТАВА НА АПИИ И Е ЗАПЛАТИЛ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС!

ФОРМУЛЯР ЗА ЧЛЕНСТВО:

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2024