АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

" Юбилейна Конференция:

20 ГОДИНИ АПИИ!

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2024

ПРОГРАМАТА И ЛЕКТОРИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ... СЕГА!

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена ДО 14 МАЙ: 190 лв. за 1 участник

Цена СЛЕД 14 МАЙ: 240 лв. за 1 участник

Цена за 3 участника от 1 организация: 220 лв. за 1 уч.


БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300

ЗАЯВКАТА ВИ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА 2024!