АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

"ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ:

НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕЗ 2023"

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2023

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300

ЗАЯВКА ЗА МАТЕРИАЛИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА - ЦЕНА 100 ЛВ.