АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

ИЗМАМИТЕ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ДОГОВАРЯНЕТО - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ - 2024 г.

Първата книга, представяща 100% практически примери и резултати от изследвания, която е в основата на обучението при изучаваната дисциплина “Финансови измами - разкриване и превенция” в магистърската степен на специалност “Финансов контрол” в УНСС.


Книгата в хартиен формат можете да си поръчате С наложен платеж или/и заплатите на цена от 210 лв. на е-мейл: info@acefraud.org


След заплащане до 2 работни дни ще получите чрез куриер на посочения от вас адрес книгата, заедно със съответната фактура!


Изпратете ни вашия адрес, данни за фактура, заявката и/или копие от платежното нареждане на е-мейл: info@acefraud.org, за да ви изпратим книгата (книгите), желаните документи и информация!

Сряда, 3 Януари 2024 г.

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2024

С БАНКОВ ПРЕВОД, 210 лв: АПИИ,

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF IBAN: BG65CECB97901042872300


ВАШАТА ЗАЯВКА ЗА КНИГА