АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ИЗМАМИТЕ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ДОГОВАРЯНЕТО - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ - 2017

Вторник, 02 Януари 2018

Първата книга, представяща 100% практически примери и резултати от изследвания, която е в основата на обучението при изучаваната дисциплина “Финансови измами - разкриване и превенция” в магистърската степен на специалност “Финансов контрол” в УНСС.


След заплащане до 2 работни дни ще получите чрез куриер на посочения от вас адрес книгата, заедно със съответната фактура!


Изпратете ни вашия адрес, данни за фактура, заявката и/или копие от платежното нареждане на е-мейл: info@acefraud.org, за да ви изпратим книгата (книгите), желаните документи и информация!

За АПИИ Членове: 170 лв.

За Не АПИИ Членове: 210 лв.

        4 ЕПИ КРЕДИТА

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

TEL./FAX: +359 02 868 4184

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2018

Към началото на страницата

С БАНКОВ ПРЕВОД, лв: АПИИ,

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF IBAN: BG65CECB97901042872300


ВАШАТА ЗАЯВКА ЗА КНИГА