АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

МОДЕРНИЯТ ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

Вторник, 02 Януари 2018

Учебникът включва не само модела COSO, прилаган основно в публичния сектор, но и конкретни практически подходи за създаване на структури и системи за вътрешен контрол в малките частни фирми!

НАТИСНЕТЕ ВЪРХУ “EXPAND” ПО-ДОЛУ, ЗА ДА ВИДИТЕ ЗА КАКВО СТАВА ДУМА!

Книгата се предлага в електронен (.pdf) формат и след заплащане ще бъде изпратена на посочения е-мейл адрес в течение на деня!

Изпратете ни вашия адрес, данни за фактура, заявката и/или копие от платежното нареждане на е-мейл: info@iepinet.eu, за да ви изпратим книгата и желаните документи и информация!

Цена в хартиен формат (спирала): 40.00 лв.

2 ЕПИ КРЕДИТА

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

FAX: +359 02 868 4184

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2019

Към началото на страницата

ВАШАТА ЗАЯВКА ЗА КНИГА
С БАНКОВ ПРЕВОД, лв:

ИЕПИ ЕООД, Юробанк България-София,

BIC: BPBIBGSF 
IBAN: BG10BPBI88981029112101