АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

МОДЕРНИЯТ ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

Учебникът включва не само модела COSO, прилаган основно в публичния сектор, но и конкретни практически подходи за създаване на структури и системи за вътрешен контрол в малките частни фирми!


Книгата в хартиен формат можете да си поръчате с наложен платеж или/и заплатите на цена от 40 лв. на е-мейл: info@acefraud.org


Книгата се предлага в електронен вид и след заплащане ще бъде изпратена на посочения е-мейл адрес в течение на деня!

Изпратете ни вашия адрес, данни за фактура, заявката и/или копие от платежното нареждане на е-мейл: info@iepinet.eu, за да ви изпратим книгата и желаните документи и информация!

Петък, 1 Януари 2021 г.

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2021

ВАШАТА ЗАЯВКА ЗА КНИГА
0%
Some required fields are missing. Please review the form and submit again.

С БАНКОВ ПРЕВОД, 40 лв:


БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300