АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ - 2 ЧАСТ Вижте повече...

ВСИЧКИ ИЗДАНИЯ НА АПИИ И НА ИЕПИ - 2024 г.

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ - 1 ЧАСТ Вижте повече...

ВСИЧКИ ИЗДАНИЯ НА АПИИ И ИЕПИ СЕГА СЕ ПОЛУЧАВАТ С НАЛОЖЕН ПАЛТЕЖ ИЛИ СЛЕД ИЗВЪРШЕН БАНКОВ ПРЕВОД

КНИГАТА, ЗА КОЯТО ВСЕКИ СЧЕТОВОДИТЕЛ ЩЕ ЗНАЕ, ЧЕ СЧЕТОВОДСТВОТО Е ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОЦЕС, ВКЛЮЧВАЩ И ИЗМАМИТЕ!


СЧЕТОВОДНИТЕ ИЗМАМИ: Разкриване и превенция, 204 стр., А4

Заявки на: iepibooks@gmail.com

Вижте повече...

РИСК, ШАНС ИЛИ КЪСМЕТ ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗМАИТЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР? ОЦЕНКАТА НА РИСКА СЕ ИЗВЪРШВА С 3D МОДЕЛА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗМАМИ!

ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗМАМИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР: МОДЕЛИРАНЕ И ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОДИ, 205 стр., B5

Заявки на: iepibooks@gmail.com

Вижте повече...

КНИГАТА, ЗА КОЯТО ВСЕКИ ПОЛИТИК И ДЪРЖАВНИК ЩЕ ЗНАЕ КАК ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦАЦИИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИКОНОМИЧНА, ЕФЕКТИВНА, ЕФИКАСНА, ЕТИЧНА И СПРАВЕДЛИВА! ЗАЩОТО ЩЕ БЪДАТ ОДИТИРАНИ С ТАЗИ ЦЕЛ!

Измерване и одитинг на дейността на държавните организации,

182 стр., А5 Заявки на: iepibooks@gmail.com

Вижте повече...

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2024

КОМПЛЕКТ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТА ЗА СЕРТИФИЦИРАН ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛ НА ИЗМАМИ - 2024 Вижте повече...

3D МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИМАМИ Вижте повече...

РЪКОВОДСТВО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ - 2024 Вижте повече...

РЪКОВОДСТВО ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ - 2024 Вижте повече...

ИЗМАМИТЕ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ДОГОВАРЯНЕТО - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ - 2024 Вижте повече...