АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ОЦЕНКА НА РИСКА

ОТ ИЗМАМИ

В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

ЦЕНА: 49 лв.

ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ:


Цена за членове на АПИИ: 49 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 55 лв.


БАНКОВАTA СМЕТКА НА "ИЕПИ ЕООД" Е:

ИЕПИ ЕООД, ОББ - СОФИЯ

BIC: UBBSBGSF

IBAN: BG43UBBS80021028100350

НАЧИНИ НА ДОСТАВКА:

1. С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ С ПОСОЧЕНИ ДАННИ В ЗАЯВКАТА ЗА КУРИЕРА "ЕКОНТ"

2. ИЛИ СЛЕД ЗАПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПРЕВОД ПО СМЕТКАТА НА ИЕПИ ЕООД, ПОСОЧЕНА ПО-ГОРЕ И ДОСТАВКА С ДАННИ ЗА КУРИЕРА "ЕКОНТ"

СЪДЪРЖАНИЕ:

ВАШАТА ЗАЯВКА:

Понеделник, 24 Юли 2023 г.

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2023