АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

КОМПЛЕКТ ЗА ПОГОТОВКА ЗА ТЕСТА ЗА СЕПИ - 2019

Включва “Ръководството за СЕПИ”, книгите “Икономическите измами - 1 и 2 части”, решени задачи, казуси и тестове за подготовка за изпита-тест за получаване на професионалната квалификация “Експерт проверител на измами”.


Изпратете ни вашия адрес, данни за фактура, заявката и/или копие от платежното нареждане на е-мейл: info@acefraud.org, за да ви изпратим бързо книгите и желаните документи и информация!

Понеделник, 27 Май 2019

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2019

С БАНКОВ ПРЕВОД, 600 лв: АПИИ,

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF IBAN: BG65CECB97901042872300


Към началото на страницата

ВАШАТА ЗАЯВКА ЗА КОМПЛЕКТА