АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ - 2 ЧАСТ

Много търсено е и новото - над 200 стр. издание на книгата “Икономическите измами - 2 част”.

Книгата в хартиен формат можете да си поръчате С наложен платеж или/и банков превод на цена от 55 лв.


Изпратете ни вашия адрес, данни за фактура, заявката и/или копие от платежното нареждане (за съкрашавне на срока за изпращане) на е-мейл: info@acefraud.org, за да ви изпратим книгата по куриер на посочения от Вас адрес и телефон!

С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ ИЛИ БАНКОВ ПРЕВОД,

65 лв:

Банкова сметка: АПИИ,

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, 

BIC: CECBBGSF IBAN: BG65CECB97901042872300


ВАШАТА ЗАЯВКА ЗА КНИГА

Понеделник, 24 Юли 2023 г.

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2023