АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ - 1 ЧАСТ

Понеделник, 27 Май 2019

Първата книга, написана не на английски език, представяща 100% практически примери и резултати от изследвания, която е в основата на обучението при изучаваната дисциплина “Финансови измами - разкриване и превенция” в магистърската степен на специалност “Финансов контрол” в УНСС.

След заплащане до 2 работни дни ще получите чрез куриер на посочения от вас адрес книгата “Икономическите измами - 1 част” в книжен формат или двете части, ако сте ги поръчали оттук, заедно със съответната фактура!


Изпратете ни вашия адрес, данни за фактура, заявката и/или копие от платежното нареждане на е-мейл: info@acefraud.org, за да ви изпратим книгата (книгите), желаните документи и информация!

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2019

С БАНКОВ ПРЕВОД, 20 лв: АПИИ,

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF IBAN: BG65CECB97901042872300


Към началото на страницата

ВАШАТА ЗАЯВКА ЗА КНИГА
Цени: