АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ОСНОВИ НА ОДИТИНГА

Това е учебникът по одитинг в 200 страници, който е в основата на настоящите познания и практически умения на студенти, стажант-одитори и регистрирани одитори, които ползват Международните одиторски стандарти.


Поръчайте я сега чрез наложен платеж или с банков превод и ще получите учебника “Основи на одитинга”, който се предлага в ХАРТИЕН ФОРМАТ (ПОДВЪРЗАНА СЪС СПИРАЛА), веднага след доказване на плащането (на деня)!

Изпратете ни вашия адрес, заявката и/или копие от платежното нареждане на е-мейл: info@iepinet.eu, за да ви изпратим книгата и желаните документи и информация!

За повече информация ни потърсете от страницата ни “Контакти”!

Сряда, 02 Януари 2019

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

FAX: +359 02 868 4184

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2019

Към началото на страницата

Цена в хартиен формат (спирала): 60.00 лв.

2 ЕПИ КРЕДИТА

ВАШАТА ЗАЯВКА ЗА КНИГА
С БАНКОВ ПРЕВОД, лв:


БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300