АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ОСНОВИ НА ОДИТИНГА

Това е учебникът по одитинг в 200 страници, който е в основата на настоящите познания и практически умения на студенти, стажант-одитори и регистрирани одитори, които ползват Международните одиторски стандарти.


Поръчайте я сега чрез наложен платеж или с банков превод и ще получите учебника “Основи на одитинга”, който се предлага в ХАРТИЕН ФОРМАТ (ПОДВЪРЗАНА СЪС СПИРАЛА), веднага след доказване на плащането (на деня)!

Изпратете ни вашия адрес, заявката и/или копие от платежното нареждане на е-мейл: info@acefraud.org, за да ви изпратим книгата и желаните документи и информация!

За повече информация ни потърсете от страницата ни “Контакти”!

ВАШАТА ЗАЯВКА ЗА КНИГА

Петък, 1 Януари 2021 г.

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2021
0%
Some required fields are missing. Please review the form and submit again.

С БАНКОВ ПРЕВОД, 60 лв:


БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300