АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ОСНОВИ НА ОДИТИНГА

Това е учебникът по одитинг в 200 страници, който е в основата на настоящите познания и практически умения на студенти, стажант-одитори и регистрирани одитори, които ползват Международните одиторски стандарти.


Поръчайте я сега чрез наложен платеж, дебитна или кредитна карта чрез Paypal или с банков превод и ще получите учебника “Основи на одитинга”, който се предлага в ХАРТИЕН ФОРМАТ (ПОДВЪРЗАНА СЪС СПИРАЛА), веднага след доказване на плащането (на деня)!

Изпратете ни вашия адрес, заявката и/или копие от платежното нареждане на е-мейл: info@iepinet.eu, за да ви изпратим книгата и желаните документи и информация!

За повече информация ни потърсете от страницата ни “Контакти”!

ВАШАТА ЗАЯВКА ЗА КНИГА

Понеделник, 27 Май 2019

Видове формати

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2019

Към началото на страницатаС БАНКОВ ПРЕВОД, 60 лв:


БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300