АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

РЪКОВОДСТВО НА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛЯ НА ИЗМАМИ - 2019

Натиснете тук, за да видите съдържанието му!

Нова част допълва актуализираното “Ръководство на СЕПИ - 2018” Това са вече 462 страници на “АБВ”-то на сертифицирания експерт проверителя на измами (ЕПИ). НАТИСНЕТЕ ТУК ИЛИ ВЪРХУ върху картинката на корицата ВДЯСНО,  ЗА ДА ВИДИТЕ СЪДЪРЖАНИЕТО МУ!


След заплащане с банков превод ще получите на посочения от вас е-мейл адрес файла с “Ръководството на СЕПИ - 2018” в електронен .pdf формат и съответната фактура!


Изпратете ни вашия адрес, данни за фактура, заявката и/или копие от платежното нареждане на е-мейл: info@acefraud.org, за да ви изпратим книгата и желаните документи и информация! За повече информация ни потърсете от страницата ни “Контакти”!

Сряда, 02 Януари 2019

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

FAX: +359 02 868 4184

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2019

С БАНКОВ ПРЕВОД, лв: АПИИ,

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF IBAN: BG65CECB97901042872300


Към началото на страницата

ВАШАТА ЗАЯВКА ЗА КНИГА