АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

3D МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗМАМИ

Вторник, 02 Януари 2018

“Dr. Dimiter Dinev is one of Europe’s most progressive anti-fraud thinkers, whom I have known personally for more than a decade.

He is founder and chairman of the Association for Counteraction to Economic Fraud and an accomplished researcher. The 3D Fraud Risk Assessment Model (Dinev’s SMARTGuide) is a revolutionary new approach to fighting fraud, which could be of untold benefit to organizations.”


Dr. Joseph T. Wells, CFE, CPA

Founder and Chairman

Association of Certified Fraud Examiners

За АПИИ Членове: 39 лв.

За АПИИ Членове: 49 лв.

8 ЕПИ КРЕДИТА

ВАШАТА ЗАЯВКА ЗА КНИГА

С БАНКОВ ПРЕВОД, лв:

ИЕПИ ЕООД, Юробанк България-София,

BIC: BPBIBGSF 
IBAN: BG10BPBI88981029112101


1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

FAX: +359 02 868 4184

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2019

Към началото на страницата
Към началото на страницата