АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

СЕМИНАРЪТ ПРЕЗ НОЕМВРИ:

20 ГОДИНИ АПИИ!

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2024

ОЧАКВАЙТЕ ПРОГРАМАТА НА СЕМИНАРА СКОРО...!

МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ МАТЕРИАЛИТЕ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА:


Цена за АПИИ член: 90 лв.

Цена за не АПИИ члвн: 110 лв.


БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300

ЗАЯВКАТА ВИ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА - 2024!

МАТЕРИАЛИТЕ ОТ IX Юбилейна конференция  "АПИИ на 20 години - 2024"