АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА АКАДЕМИЧНИТЕ ИЗМАМИ- НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕЗ 2024 г."


ОЧАКВАЙТЕ НОВИТЕ НИ ПУБЛИКАЦИИ,

СЕМИНАРИ И ОНЛАЙН ТРЕНИНГ!

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2024