АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2020

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И

ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


ТЕХНИКИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ПЛАГИАТСТВО И КАК СЕ ПРЕОДОЛЯВАТ

СОФТУЕРИТЕ ЗА ПРОВЕРКАТА МУ, 8 ЕПИ КРЕДИТА,  ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

ПРОГРАМА

НА СЕМИНАРА


8:45 -9:00 Регистрация на участниците

9:00 – 10:00 Същност, характеристика и видове плагиатство. Юридически аспекти!

10:00  - 10:15 Почивка

10:15  - 11:30 Етапи на провеждане на професионална оценка и проверка на сигнала или конкретния случай

11:30  - 11:50 Кафе-пауза

11:50  - 13:00  Методи и софтуери, използвани при професионалната оценка и проверка

13:00 - 14:00. Обяд

14:00 - 15:00  Специфични особености при прикриване на плагиатството - съглашателство, конфликт на интереси, "технически грешки"

15:00 - 15: 20 Кафе - пауза

15:20 - 17:00 Практичско презентация на избягване на разкриването на плагиатството чрез софтуер

17:00 – 17:30 Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org

или ни позвънете на: +359 888 912 718

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 190 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 250 лв.

Цена за 2 и повече от 2 участника: 210 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300