АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

"АКАДЕМИЧЕН ДЮ ДИЛИДЖЪНС:

НОВОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО НА 2020"


ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ ...!

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2020