АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


ОДИТ НА ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (VENDOR AUDIT), 8 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

ПРОГРАМА

НА СЕМИНАРА


8:45 -9:00 Регистрация на участниците

9:00 – 10:00 Същност, характеристика и видове проекти и поръчки, финансирани от ЕС, които са обекти на одита

10:00  - 10:15 Почивка

10:15  - 11:30 Юридически аспекти на изискването и изпълнението на одита на дейността на дставчика

11:30  - 11:50 Кафе-пауза

11:50  - 13:00  Методи и техники, използвани при одита на дейността на доставчика

13:00 - 14:00. Обяд  

14:00 - 15:00   Възможни нередности, нарушения и схеми на счетоводни измами и злоупотреби, разкривани при одита на дейността на доставчика

15:00 - 15: 20 Кафе - пауза

15:20 - 17:00 Практичски казус за провеждане на одит на дейността на създаване и оценка на счетоводни контрили

17:00 – 17:30 Дискусия, въпроси и отговори

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org


Към началото на страницата

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 190 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 240 лв.

Цена за повече от 2 участника: 220 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА ИЕПИ Е: ИЕПИ ЕООД, ОББ-София,  BIC: UBBSBGSF 
IBAN: BG97UBBS80021092185920