АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2021

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ,

8 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 220 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 260 лв.

Цена за повече от 2 участника: 240 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300

                          ПРОГРАМА

НА СЕМИНАРА

8:45 -9:00 Регистрация на участниците

9:00 – 10:00 Финансови и счетоводни коефициенти, разкриващи измами и злоупотреби

10:00  - 10:15 Почивка

10:15  - 11:30 Схеми на измами и злоупотреби, оказващи влияние върху финансовите отчети

11:30  - 11:50 Кафе-пауза

11:50  - 13:00  Използване на финансов анализ и коефициенти на дейността, разкриващи схеми на измами и злоупотреби

13:00 - 14:00. Обяд

14:00 - 15:00  Анализ на финансовите отчети и коефициентите, разкриващи измами и злоупотреби

15:00 - 15: 20 Кафе - пауза

15:20 - 17:00 Практически казус на финансов анализ и коефициенти, използвани при разкриване на измами и злоупотреби

17:00 – 17:30 Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org