АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2024

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ

24 септември (петък), ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРАНЕТО НА ПАРИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ОДИТОРИ,

8 ЕПИ КРЕДИТА,  ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 100 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 120 лв.

Цена за повече от 2 участника: 100 лв. за 1 уч.


БАНКОВАTA СМЕТКА Е: AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, 

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300

                           ПРОГРАМА

НА СЕМИНАРА


8:45 - 9:00 Регистрация на участниците

9:00 – 10:00 Същност, характеристика на прането на пари. Юридически аспекти

10:00  - 10:15 Почивка

10:15  - 11:30 Предпране. Етапи на прането на пари

11:30  - 11:50 Кафе-пауза

11:50  - 13:00 Индикатори за съмнителни сделки и пране на пари

13:00 - 14:00. Обяд

14:00 - 15:00  Методи за разкриване на прането на пари

15:00 - 15: 15 Кафе - пауза

15:20 - 16:10 Предизвикателствата пред счетоводители и одитори

16:10 – 16:30 Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org