АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

TEL./FAX: +359 02 868 4184

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2018

НОВО! ПРАНЕТО НА ПАРИ ЧРЕЗ БАНКИ И БИЗНЕСА, 8 ЕПИ КРЕДИТА,  

ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 250 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 290 лв.

Цена за повече от 2 участника: 270 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА ИЕПИ Е: ИЕПИ ЕООД, ОББ-София,  BIC: UBBSBGSF 
IBAN: BG97UBBS80021092185920

                           ПРОГРАМА

НА СЕМИНАРА


8:45 - 9:00 Регистрация на участниците

9:00 – 10:00 Същност, характеристика и видове измами и злоупотреби

10:00  - 10:15 Почивка

10:15  - 11:30 Етапи на прането на пари

11:30  - 11:50 Кафе-пауза

11:50  - 13:00 Индикатори за съмнителни сделки и пране на пари

13:00 - 14:00. Обяд

14:00 - 15:00  Методи за разкриване на прането на пари

15:00 - 15: 20 Кафе - пауза

15:20 - 17:00 Практически казус за разкриване на прането на пари чрез банките и бизнеса

17:00 – 17:30 Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org


Към началото на страницата