АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2024

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ

МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ,

8 ЕПИ КРЕДИТА,  ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

                           ПРОГРАМА

НА СЕМИНАРА


9:00 - 9:30 Регистрация на участниците

9:00 – 10:30 Същност, характеристика и видове измами и злоупотреби

10:30  - 10:45 Кафе пауза

10:45  - 11:45 Етапи на разкриване на измами и злоупотреби

11:45  - 12:00 Почивка

12:00  - 13:00  Методи за разкриване на измами и злоупотреби. “Компасът на Динев”.

13:00 - 14:00. Обяд

14:00 - 15:00  Техники за разкриване на измами и злоупотреби в публичния и частния сектори. Използване на Интернет, Google, Facebook, специализиран софтуер

15:00 - 15: 20 Кафе - пауза

15:20 - 16:45 Практически казус за разкриване на измами и злоупотреби

16:45 – 17:15 Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org


РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 240 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 290 лв.

Цена за повече от 2 участника: 260 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА Е: AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF IBAN: BG65CECB97901042872300