АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ПРЕЗ ЮЛИ ПО ДОГОВАРЯНЕ

МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ,

8 ЕПИ КРЕДИТА,  ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

                           ПРОГРАМА

НА СЕМИНАРА


8:45 - 9:00 Регистрация на участниците

9:00 – 10:00 Същност, характеристика и видове измами и злоупотреби

10:00  - 10:15 Почивка

10:15  - 11:30 Етапи на разкриване на измами и злоупотреби

11:30  - 11:50 Кафе-пауза

11:50  - 13:00  Методи за разкриване на измами и злоупотреби. “Компасът на Динев”.

13:00 - 14:00. Обяд

14:00 - 15:00  Техники за разкриване на измами и злоупотреби в публичния и частния сектори. Използване на Интернет, Google, Facebook, специализиран софтуер

15:00 - 15: 20 Кафе - пауза

15:20 - 17:00 Практически казус за разкриване на измами и злоупотреби

17:00 – 17:30 Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org


РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 240 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 290 лв.

Цена за повече от 2 участника: 260 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА Е: AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF IBAN: BG65CECB97901042872300