АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2020

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ

НОВО! РАЗКРИВАНЕ НА УКРИТИ ПРИСВОЕНИ ПАРИ И АКТИВИ, 8 ЕПИ КРЕДИТА,  ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ

                          ПРОГРАМА

НА СЕМИНАРА


8:45 - 9:00 Регистрация на участниците

9:00 – 10:00 Къде и как се укриват присвоените пари и активи

10:00  - 10:15 Почивка

10:15  - 11:30 Етапи на разкриване на присвоените пари и активи

11:30  - 11:50 Кафе-пауза

11:50  - 13:00  Методи за разкриване на присвоените пари и активии лица

13:00 - 14:00. Обяд

14:00 - 15:00  Техники за разкриване на присвоените пари и активи. Използване на социалните медии, Google, Facebook, TweetDeck, специализиран софтуер

15:00 - 15: 20 Кафе - пауза

15:20 - 17:00 Практически казуси за разкриване на присвоените пари и активи

17:00 – 17:30 Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org


РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 250 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 290 лв.

Цена за повече от 2 участника: 270 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300