АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


ИНТЕРВЮИРАНЕ ЗА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛИТЕ НА ИЗМАМИ, ОДИТОРИ, ФИНАНСОВИ КОНТРОЛЬОРИ И ИНСПЕКТОРИ, 8 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 190 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 220 лв.

Цена за повече от 2 участника: 200 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА ИЕПИ Е: ИЕПИ ЕООД, ОББ-София,  BIC: UBBSBGSF 
IBAN: BG97UBBS80021092185920

ПРОГРАМА

НА СЕМИНАРА


8:45 -9:00 Регистрация на участниците

9:00 – 10:00 Същност, характеристика и видове интервюта

10:00  - 10:15 Почивка

10:15  - 11:30 Етапи на провеждане на интервюто като одиторска техника

11:30  - 11:50 Кафе-пауза

11:50  - 13:00  Техники на задаване на различни видове въпроси: въвеждащи, информативни, проокативни, принуждаващи признание

13:00 - 14:00. Обяд

14:00 - 15:00  Проследяване на поведението, жестовете и мимиките на различни типове интервюирани

15:00 - 15: 20 Кафе - пауза

15:20 - 17:00 Практичски казус за интервюиране като одиторска техника

17:00 – 17:30 Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org