АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

Към началото на страницата

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


ВЪТРЕШНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА СИГНАЛИ/ЖАЛБИ ЗА КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ, 8 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 250 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 310 лв.

Цена за повече от 2 участника: 280 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА ИЕПИ Е: ИЕПИ ЕООД, ОББ-София,  BIC: UBBSBGSF 
IBAN: BG97UBBS80021092185920

СЪДЪРЖАНИЕТО НА СЕМИНАРА


  ☛ Проявления на корупцията - подкупи, комисионни, конфликт на интереси, икономическо изнудване и злоупотреби

  ☛ Сигналът/жалбата - какви трябва да бъдат!

  ☛ Същност и характеристика на процеса на вътрешно разследване

  ☛ Етапи на провеждане на вътрешното разседване

  ☛ Техники за вътрешното разследване

  ☛ Практическо приложение на "Пъзелът на разследване”. 

☛ Факти и данни, необходими за съдебно производство 

☛ Хайде да разгледаме истински казус...


И още...

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org