АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2024

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ

ВЪТРЕШНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА СИГНАЛИ/ЖАЛБИ ЗА КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ, 8 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 250 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 310 лв.

Цена за повече от 2 участника: 280 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300

СЪДЪРЖАНИЕТО НА СЕМИНАРА


  ☛ Проявления на корупцията - подкупи, комисионни, конфликт на интереси, икономическо изнудване и злоупотреби

  ☛ Сигналът/жалбата - какви трябва да бъдат!

  ☛ Същност и характеристика на процеса на вътрешно разследване

  ☛ Етапи на провеждане на вътрешното разседване

  ☛ Техники за вътрешното разследване

  ☛ Практическо приложение на "Пъзелът на разследване”. 

☛ Факти и данни, необходими за съдебно производство 

☛ Хайде да разгледаме истински казус...


И още...

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org