АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2019

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


ВЪТРЕШНИТЕ КОНТРОЛИ ЗА РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ,   8 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

ПРОГРАМА

НА СЕМИНАРА


8:45 -9:00 Регистрация на участниците

9:00 – 10:00 Същност, характеристика и видовете вътрешни контроли, свързани с разкриването на измами и злоупотреби

10:00  - 10:15 Почивка

10:15  - 11:30 Вътрешните контроли за разкриване и предотвратяване на измами и злоупотреби:

     •     Контроли, касаещи новоназначаваните служители

     •      Контролите, касаещи на мениджмънта и служители на ключови позиции

     •      Физически контроли за противодействие на кражби и измами

     •      Контроли и схеми на присвояване на парични средства (обиране на каймака)

     •      Контроли и схеми на пряко присвояване (кражба) на парични средства

     •     Контроли и схеми на парични присвоявания от/при касиери (касови апарати)

11:30  - 11:50 Кафе-пауза

11:50  - 13:00  Техники на създаване и оценка на вътрешните контроли относно предотвратяване тяхното преодоляване

13:00 - 14:00. Обяд  

14:00 - 15:00   Вътрешни контроли, прилагани за разкриване и предотвратяване на присвояване и злоупотреба с активи:

     •     Контроли и схеми на измами при покупки и фактуриране

     •      Контроли и схеми на измами при разчетно-платежната ведомост

     •      Контроли и схеми на измами при разходите (възстановяване)

     •      Контроли и схеми на присвояване на материални запаси и оборудване

     •      Контроли и схеми на кражба/присвояване на вътрешна информация

     •      Контроли и схеми на корупция (подкупи, подаръци, комисионни, изнудване)

     •      Контроли и прояви на конфликти на интереси

     •      Контроли и схеми на измами чрез финансовите отчети

15:00 - 15: 20 Кафе - пауза

15:20 - 17:00 Практичски казус за създаване и оценка на вътрешни контроли

17:00 – 17:30 Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org


Към началото на страницата

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 190 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 240 лв.

Цена за повече от 2 участника: 220 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300