АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2024

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ

ВЪТРЕШЕН ОДИТ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ ИЗЛОУПОТРЕБИ, 8 ЕПИ КРЕДИТА,

ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 190 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 240 лв.

Цена за повече от 2 участника: 220 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300

ПРОГРАМА

НА СЕМИНАРА


8:45 -9:00 Регистрация на участниците

9:00 – 10:00 Същност, характеристика и видове длъжностни измами, присвоявания и злоупотреби - на пари, активи, счетоводни схеми

10:00  - 10:15 Почивка

10:15  - 11:30 Юридически аспекти на длъжностните измами, присвояването и злоупотребите

11:30  - 11:50 Кафе-пауза

11:50  - 13:00  Счетоводни и извънсчетоводни схеми, водещи до присвояване на и злоупотреби с пари и активи

13:00 - 14:00. Обяд  

14:00 - 15:00 Одитни методи и техники, използвани за разкриване на присвояване на и злоупотреби на пари и активи

15:00 - 15: 20 Кафе - пауза

15:20 - 16:20 Практичски казус за разкриване на схеми за присвояване и злоупотреби с пари и активи

16:20 - 17:00 Подходи за предотвратяване на присвоявания и злоупотреби на пари и активи

17:00 – 17:30 Дискусия, въпроси и отговори

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org