АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ!


1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

TEL./FAX: +359 02 868 4184

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2018

Към началото на страницата

ВЪТРЕШЕН ОДИТ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ ИЗЛОУПОТРЕБИ, 8 ЕПИ КРЕДИТА,

ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 190 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 240 лв.

Цена за повече от 2 участника: 220 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА ИЕПИ Е: ИЕПИ ЕООД, ОББ-София,  BIC: UBBSBGSF 
IBAN: BG97UBBS80021092185920

ПРОГРАМА

НА СЕМИНАРА


8:45 -9:00 Регистрация на участниците

9:00 – 10:00 Същност, характеристика и видове длъжностни измами, присвоявания и злоупотреби - на пари, активи, счетоводни схеми

10:00  - 10:15 Почивка

10:15  - 11:30 Юридически аспекти на длъжностните измами, присвояването и злоупотребите

11:30  - 11:50 Кафе-пауза

11:50  - 13:00  Счетоводни и извънсчетоводни схеми, водещи до присвояване на и злоупотреби с пари и активи

13:00 - 14:00. Обяд  

14:00 - 15:00 Одитни методи и техники, използвани за разкриване на присвояване на и злоупотреби на пари и активи

15:00 - 15: 20 Кафе - пауза

15:20 - 16:20 Практичски казус за разкриване на схеми за присвояване и злоупотреби с пари и активи

16:20 - 17:00 Подходи за предотвратяване на присвоявания и злоупотреби на пари и активи

17:00 – 17:30 Дискусия, въпроси и отговори

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org