АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

TEL./FAX: +359 02 868 4184

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2017

Към началото на страницата

ЗАЯВКИ НА: info@acefraud.org и тел.: 0888 912 718   


НОВО! ВЪТРЕШНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА СИГНАЛИ/ЖАЛБИ ЗА КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ

5 декември, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!  


  ☛НОВО! ОДИТ ЗА ДЛЪЖНОСТНИ ПРИСВОЯВАНИЯ НА И ЗЛОУПОТРЕБИ С ПАРИ И АКТИВИ - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, 7 декември, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!    


   ☛ НОВО! КОРУПЦИЯТА И ИЗМАМИТЕ - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ, 8 декември, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!    


   ☛ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, 11 декември, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


☛ НОВО! ИНТЕРВЮТО ЗА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛЯ НА ИЗМАМИ, 22 декември, ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


    ☛ НОВО! ОДИТ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (VENDOR AUDIT),   12 декември, 8 ЕПИ КРЕДИТА  Вижте повече...!   


    ☛ ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ, 14 декември, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


    ☛ НОВО! РАЗКРИВАНЕ НА УКРИТИ ПРИСВОЕНИ ПАРИ И АКТИВИ, ПО ДОГОВАРЯНЕ, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


    ☛ ВЪТРЕШНИ КОНТРОЛИ ЗА РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ, 18 декември, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


    МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ, 19 декември, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


    ☛ НОВО! ПРАНЕТО НА ПАРИ ЧРЕЗ БАНКИ И БИЗНЕСА,  20 декември, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!

  

 ☛ ИЗМАМИ ЧРЕЗ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, 21 декември, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!    


☛ НОВО! ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗМАМИ,  27 ноември,  8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!


☛ НОВО! ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ, 28 ноември, 8 ЕПИ КРЕДИТА Вижте повече...!Лекторите са експерти в противодействието на икономическите престъпления, регистрирани одитори, вътрешни одитори, представители на досъдебното производство!


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: info@acefraud.org и 0888 912 718СЕМИНАРИТЕ И УЕБИНАРИТЕ НА АПИИ И ИЕПИ ПРЕЗ 2017 г.