АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2024

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ

ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ,  8 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

ПРОГРАМА

НА СЕМИНАРА


8:45 -9:00 Регистрация на участниците

9:00 – 10:00 Същност и тенденции на извършвани измами във финансовите институции – кредитни измами, ипотечни измами, прането на пари, измами с банкови карти, измами чрез кражба на информация и клиентски данни

10:00  - 10:15 Почивка

10:15  - 11:30 Основните схеми на вътрешни  и външни измами във финансовата институция - измами от кандидати за кредити, измами от финансови институции, измами при фалит, застрахователни измами  

11:30  - 11:50 Кафе-пауза

11:50  - 13:00  Техники за разкриване на схеми на външни и вътрешни измами. Индикатори за измами и злоупотреби. Етапи на процеса на разкриване на измами

13:00 - 14:00. Обяд  

14:00 - 15:00   Подходи, прилагани за предотвратяване на измами във финансовите институции

15:00 - 15: 20 Кафе - пауза

15:20 - 17:00 Практичски казус за разкриване и предотвратяване на измами и злоупотреби във финансовите институции

17:00 – 17:30 Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 250 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 290 лв.

Цена за повече от 2 участника: 270 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300