АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2024

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ

КОРУПЦИЯТА И ИЗМАМИТЕ - РАЗКРИВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ,

8 ЕПИ КРЕДИТА, ИЗДАВА СЕ СЕРТИФИКАТ!

                           ПРОГРАМА

НА СЕМИНАРА


8:45 -9:00 Регистрация на участниците

9:00 – 10:00 Същност и проявления на корупцията - подкупите, комисионните, подаръците, конфликт на интереси, икономическото изнудване

10:00  - 10:15 Почивка

10:15  - 11:30 Схеми на вътрешни и външни измами и злоупотреби. Потребителските измами.

11:30  - 11:50 Кафе-пауза

11:50  - 13:00  Методи и техники за разкриване на корупционни схеми и измами

13:00 - 14:00. Обяд

14:00 - 15:00  Методи и техники за предотвратяване на корупционни практики и схеми

15:00 - 15: 20 Кафе - пауза

15:20 - 17:00 Практически казус за разкриване на корупционна схема и измами

17:00 – 17:30 Дискусия, въпроси и отговори


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 190 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 240 лв.

Цена за повече от 2 участника: 220 лв. за 1 уч.


БАНКОВАTA СМЕТКА НА АПИИ Е:

AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF

IBAN: BG65CECB97901042872300