АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2024

АПИИ И ИЕПИ ПРЕДОСТАВЯТ НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ И УЕБИНАРИ

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ - РАЗКРИВАНЕ, ПРОВЕРКА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ”,

8 ЕПИ КРЕДИТА

ПРОГРАМА

НА СЕМИНАРА


8:45 - 9:00 Регистрация на участниците

9:00 – 10:00 Същността, видовете и благоприятните възможности за възникване на конфликта на интереси в организацията

10:00  - 10:15 Почивка

10:15  - 11:30 Ситуации и схеми на проявление на конфликта на интереси и факторите, определящи податливостта на към него

11:30  - 11:50 Кафе-пауза

11:50  - 13:00  Познаване на правните аспекти, свързани с конфликтите на интереси - Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

13:00 - 14:00. Обяд

14:00 - 15:00  Приложението на “Компасът на Динев” и етапите на разкриване и проверка на конфликт на интереси

15:00 - 15: 20 Кафе - пауза

15:20 - 17:00 “Пъзелът на разследването” при проверка и организиране на факти и данни (ФиД) в подкрепа на констатациите. Практичски казус за разкриване на измами и злоупотреби

17:00 – 17:30 Прилагане на получените познания в решаването на практически казуси


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ НА: info@acefraud.org


РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:


Цена за членове на АПИИ: 220 лв.

Цена за нечленове на АПИИ: 260 лв.

Цена за повече от 2 участника: 240 лв. за 1 уч.

БАНКОВАTA СМЕТКА Е: AПИИ, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - СОФИЯ, BIC: CECBBGSF IBAN: BG65CECB97901042872300