АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА


ИЗМАМИТЕ И СЛЕД 20 ГОДИНИ

СА НАВСЯКЪДЕ!

ПОЗНАВАНЕТО, РАЗКРИВАНЕТО И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО ИМ Е ВАЖНО!

КАК ДА СТАНА ЧЛЕН НА АПИИ?

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРСОНАЛНИ УСЛУГИ & ПРОДУКТИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ И УЕБИНАРИ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛ НА ИЗМАМИ

ПУБЛИКАЦИИ, УЧЕБНИЦИ И РЪКОВОДСТВА

ВИДЕО И НА ЖИВО ЧРЕЗ YOUTUBE & FACEBOOK

Сертифициран експерт проверител на измами

ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ

Семинарите на АПИИ и ИЕПИ предоставят професионални знания и подготовка, необходими за противодействието на икономическите измами - разкриване, разследване, съдебен процес и превенция

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

     Ставате член на АПИИ

     Закупувате учебниците

     Подготвяте се за теста

     Издържате теста - 75/100

     Получавате сертификата

ВИДЕО И НА ЖИВО УЕБИНАРИ

Видео уебинарите и провежданите на живо броудкастинги предоставят пряк достъп до професионалните лектори и инструктори, притежаващи необходимата квалификация и опит по избраните теми и конкретни въпроси

    ЗАЩО ЧЛЕН НА АПИИ?

1

Имате възможността да бъдете:

Имате възможността да:

Ползвате (колективни) отстъпки при участие в семинари и курсове и закупуване на публикации и софтуер

4

Имате възможността да:

Получавате професионална информация, съвети и консултации

Димитър Динев

Султана Българенска

Славчо Златков

Марина Любенова

Недялко Вълканов

ПОВЕЧЕ

ПОВЕЧЕ

ПОВЕЧЕ

ПОВЕЧЕ

ПОВЕЧЕ

Имате възможността да бъдете:

Сертифициран експерт-проверител на измами

Неотделима част от професионалния екип на АПИИ

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ


AПИИ


Е ВЕЧЕ НА

20 ГОДИНИ

И МОЖЕ ПОВЕЧЕ!


Ново! Сертифициран експерт по разкриване на плагиатство

     Ставате член на АПИИ (ако желаете отстъпките като член!)

     Закупувате учебниците

     Подготвяте се за теста

     Издържате теста

     Получавате сертификата

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА АПИИ ЗА 2024 г.

3

2

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2024