АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

AСОЦИАЦИЯТА

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ОРГАНИЗИРА СВОЯТА

5-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"НЕ! НА КОРУПЦИЯТА

И ИЗМАМИТЕ"

Вижте програмата тук...

НОВИНИТЕ

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

TEL./FAX: +359 02 868 4184

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2017

Към началото на страницата

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

TEL./FAX: +359 02 868 4184

Email: info@acefraud.org

AПИИ 2017

АПИИ