АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ


ИЗМАМИТЕ СА НАВСЯКЪДЕ! ПОЗНАВАНЕТО, РАЗКРИВАНЕТО И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО ИМ Е ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ НАС!

КАК ДА СТАНА ЧЛЕН НА АПИИ?

ПУБЛИКАЦИИ, УЧЕБНИЦИ И РЪКОВОДСТВА

ВИДЕО И НА ЖИВО ЧРЕЗ YOUTUBE & FACEBOOK

ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ

Семинарите на АПИИ и ИЕПИ предоставят професионални знания и подготовка, необходими за противодействието на икономическите измами - разкриване, разследване, съдебен процес и превенция

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

(placeholder)

ВИДЕО И НА ЖИВО УЕБИНАРИ

Видео уебинарите и провежданите на живо броудкастинги предоставят пряк достъп до професионалните лектори и инструктори, притежаващи необходимата квалификация и опит по избраните теми и конкретни въпроси

    ЗАЩО ЧЛЕН НА АПИИ?

1

Имате възможността да бъдете:

Имате възможността да:

Ползвате (колективни) отстъпки при участие в семинари и курсове и закупуване на публикации и софтуер

4

Имате възможността да:

Получавате професионална информация, съвети и консултации

Димитър Динев

Султана Българенска

Славчо Златков

Марина Любенова

Недялко Вълканов

Имате възможността да бъдете:

Сертифициран експерт-проверител на измами

Неотделима част от професионалния екип на АПИИ

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ


AПИИ

СПРАВЕДЛИВОСТТА

Е В ИСТИНАТА!

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА АПИИ ЗА 2021 г.

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

3

2

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2021

Форма за контакт: