АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО ЗА ТОВА ДАЛИ

ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ОТ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА

ЩЕ ИЗЛЯЗАТ НАЯВЕ!


ЧУЙТЕ ДОЦ. ДИМИТЪР ДИНЕВ САМИ...

НОВИНИТЕ

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

TEL./FAX: +359 02 868 4184

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2017

Към началото на страницата