АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ТРЕНИНГ ЕТИКА


ИЗМАМИТЕ И СЛЕД 20 ГОДИНИ

СА НАВСЯКЪДЕ!

ПОЗНАВАНЕТО, РАЗКРИВАНЕТО И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО ИМ Е ВАЖНО!

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРСОНАЛНИ УСЛУГИ & ПРОДУКТИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ И УЕБИНАРИ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛ НА ИЗМАМИ

ПУБЛИКАЦИИ, УЧЕБНИЦИ И РЪКОВОДСТВА

ВИДЕО И НА ЖИВО ЧРЕЗ YOUTUBE & FACEBOOK

Сертифициран експерт проверител на измами

ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ

Семинарите на АПИИ и ИЕПИ предоставят професионални знания и подготовка, необходими за противодействието на икономическите измами - разкриване, разследване, съдебен процес и превенция

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

     Ставате член на АПИИ

     Закупувате учебниците

     Подготвяте се за теста

     Издържате теста - 75/100

     Получавате сертификата

Видео уебинарите и провежданите на живо броудкастинги предоставят пряк достъп до професионалните лектори и инструктори, притежаващи необходимата квалификация и опит по избраните теми и конкретни въпроси

    ЗАЩО ЧЛЕН НА АПИИ?

1

Имате възможността да бъдете:

Имате възможността да:

Ползвате (колективни) отстъпки при участие в семинари и курсове и закупуване на публикации и софтуер

4

Имате възможността да:

Получавате професионална информация, съвети и консултации

Димитър Динев

Султана Българенска

Славчо Златков

Марина Любенова

Недялко Вълканов

ПОВЕЧЕ

ПОВЕЧЕ

ПОВЕЧЕ

ПОВЕЧЕ

ПОВЕЧЕ

Имате възможността да бъдете:

Сертифициран експерт-проверител на измами

Неотделима част от професионалния екип на АПИИ


AПИИ


Е ВЕЧЕ НА

20 ГОДИНИ

И МОЖЕ ПОВЕЧЕ!


УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА АПИИ ЗА 2024 г.

3

2

ВИДЕО И НА ЖИВО УЕБИНАРИ

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

1700 София,

Студентски град

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"


TEL: +359 888 912 718

Email: info&acefraud.org

АПИИ

AПИИ - 2024