АПИИ

    АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ


ИЗМАМИТЕ СА НАВСЯКЪДЕ! ПОЗНАВАНЕТО, РАЗКРИВАНЕТО И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО ИМ Е ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ НАС!

КАК ДА СТАНА ЧЛЕН НА АПИИ?

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРСОНАЛНИ УСЛУГИ & ПРОДУКТИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ СЕМИНАРИ И УЕБИНАРИ

СЕРТИФИКАТ ЗА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛ НА ИЗМАМИ

ПУБЛИКАЦИИ, УЧЕБНИЦИ И РЪКОВОДСТВА

ВИДЕО И НА ЖИВО ЧРЕЗ YOUTUBE & FACEBOOK

Сертифициран експерт проверител на измами

ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГ

Семинарите на АПИИ и ИЕПИ предоставят професионални знания и подготовка, необходими за противодействието на икономическите измами - разкриване, разследване, съдебен процес и превенция

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

     Ставате член на АПИИ

     Закупувате учебниците

     Подготвяте се за теста

     Издържате теста - 75/100

     Получавате сертификата

(placeholder)

ВИДЕО И НА ЖИВО УЕБИНАРИ

Видео уебинарите и провежданите на живо броудкастинги предоставят пряк достъп до професионалните лектори и инструктори, притежаващи необходимата квалификация и опит по избраните теми и конкретни въпроси

    ЗАЩО ЧЛЕН НА АПИИ?

1

3

Имате възможността да бъдете:

Имате възможността да:

Ползвате (колективни) отстъпки при участие в семинари и курсове и закупуване на публикации и софтуер

2

4

Имате възможността да:

Получавате професионална информация, съвети и консултации

                       УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА АПИИ

Димитър Динев

Султана Българенска

Славчо Златков

Марина Любенова

Недялко Вълканов

Имате възможността да бъдете:

Сертифициран експерт-проверител на измами

Неотделима част от професионалния екип на АПИИ

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

САЙТЪТ НА АПИИ СЕ ОБНОВЯВА...


AПИИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

И ЕТИКА

Ново! Сертифициран експерт по разкриване на плагиатство

     Ставате член на АПИИ (ако желаете отстъпките като член!)

     Закупувате учебниците

     Подготвяте се за теста

     Издържате теста

     Получавате сертификата

7-МА КОНФЕРЕНЦИЯ

"АПИИ НA 15 ГОДИНИ" 2019

1700 София,

Студентски град,

Бл. 6А, Вх. В, Ап. 14

До Община "Студентска"

TEL: +359 888 912 718

FAX: +359 02 868 4184

Email: info@acefraud.org

АПИИ

AПИИ 2019